Pomiary akustyczne

Akustyka wnętrz

Czas pogłosu  |  Zrozumiałość mowy  |  Izolacyjność akustyczna

Parametry ISO3382  |  Pomiar poziomu dźwięku

Pomiary biur open-office  | Pomiary hałasu

Akustyka przemysłowa

Pomiar poziomu dźwięku  |  Wyznaczanie mocy akustycznej |  ISO9614

Pomiary metodą natężeniową  | Identyfikacja źródeł hałasu kamerą akustyczną

Pomiary drgań  | Pomiary izolacyjności akustycznej